Organizační zajištění soutěže

Časový harmonogram

  8:30 -   8:59  prezentace družstev, losování pořádí

  9:00 -   9:29  nástup družstev, vstupní instruktáž soutěžních družstev

  9:30 -   9:44  příprava scénaře a 1. soutěžního družstva

  9:45 - 15:59  průběh soutěže

16:00 - 16:30  vyhodnocení soutěže, závěr

Doprovodný program

  • Preventivně výchovný program HZS ČR Hasík
  • Statické ukázky techny HZS ČR a JSDH
  • Statické ukázky PČR

Místo konání